Junta Directiva

 

Composició de la Junta Directiva

Presidenta: MIREIA ALEU TORRA

Vicepresidenta: CONCEPCIÓN SOTO SOTO

Secretari General: JOAN CRUELLS PAGÈS

Tresorer: JOAN PÉREZ PINART

Vocal: MIREIA FLAVIÀ SOLÉ

Vocal: ANNA M. OLIVERAS SAURINA