Junta Directiva

Junta directiva

Composició de la Junta Directiva

Presidenta: MILAGROS LÓPEZ GUTIÉRREZ

Vicepresident: JOAN CRUELLS PAGÈS

Secretària General: MARÍA DEL PILAR CUNILLERA MIRÓ

Tresorer: JOSEP VIDAL PERELLÓ

Vocals: MILAGROS LÁZARO PICÓN