Informació econòmica

CONTRACTES AMB L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

No existeixen

CONVENIS SIGNATS AMB L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

No existeixen


RELACIÓ DE SUBVENCIONS I AJUTS PÚBLICS

2021IMPORTOBJECTIU FINALBENEFICIARIS
Generalitat de Catalunya – Departament de Benestar Social i Família 15.537,41€ Programa de manteniment d’activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials Directament els nostres centres associats i indirectament els usuaris dels mateixos
Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Pendent atorgament Programes d'interès general, amb càrrec al tram autonòmic de l'assignació tributària del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques, de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Obres i equipament per als nostres centres associats que han presentat projecte

 

2020IMPORTOBJECTIU FINALBENEFICIARIS
Generalitat de Catalunya – Departament de Benestar Social i Família 30.000,00 € Programa de manteniment d’activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials Directament els nostres centres associats i indirectament els usuaris dels mateixos
Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 1.739.330,39€    Programes d'interès general, amb càrrec al tram autonòmic de l'assignació tributària del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques, de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Obres i equipament per als nostres centres associats que han presentat projecte

 

2019IMPORTOBJECTIU FINALBENEFICIARIS
Generalitat de Catalunya – Departament de Benestar Social i Família 30.000,00 € Programa de manteniment d’activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials Directament els nostres centres associats i indirectament els usuaris dels mateixos
Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 2.034.269,55€ Programes d'interès general, amb càrrec al tram autonòmic de l'assignació tributària del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques, de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Obres i equipament per als nostres centres associats que han presentat projecte

2018IMPORTOBJECTIU FINALBENEFICIARIS
Generalitat de Catalunya – Departament de Benestar Social i Família 30.000,00€ Programa de mantenimento d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials Directament els nostres centres associats i indirectament els usuaris dels mateixos
Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 3.162.784,30€ Programes d'interès general, amb càrrec al tram autonòmic de l'assignació tributària del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques, de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Obres i equipament per als nostres centres associats que han presentat projecte

2017IMPORTOBJECTIU FINALBENEFICIARIS
Generalitat de Catalunya – Departament de Benestar Social i Família 30.300,00€ Programa de mantenimento d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials Directament els nostres centres associats i indirectament els usuaris dels mateixos
Generalitat de Catalunya – Departament de Treball, AfersSocials i Famílies– Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 34.857,00€ Realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries Prioritariament persones treballadores desocupades
Consorci per a la Formació Continua de Catalunya 43.400,00€ Plans de formació professional per a l'ocupació, adreçats prioritàriament a persones treballadores ocupades Prioritariament persones treballadores ocupades
Generalitat de Catalunya - Departament de Treball, AfersSocials i Famílies 3.400.002,98€ Programes d'interès general, amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'impost sobre la renta de les persones físiques Obres i equipament per als nostres centres aseociats que han presentat projecte

2016IMPORTOBJECTIU FINALBENEFICIARIS
Generalitat de Catalunya – Departament de Benestar Social i Família 30.300,00€ Programa de mantenimento d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials Directament els nostres centres associats i indirectament els usuaris dels mateixos
Generalitat de Catalunya – Departamentde Treball, AfersSocials i Famílies– Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 30.757,50€ Realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries Prioritariament persones treballadores desocupades
Consorci per a la Formació Continua de Catalunya 23.862,44€ Plans de formació professional per a l'ocupació, adreçats prioritàriament a persones treballadores ocupades Prioritariament persones treballadores ocupades
Gobierno de España – Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 3.571.700,00€ Programes d'interès general amb càrrec a l'assignació tributària de l'Impost sobre la Renta de les Persones Físiques en l'àmbit de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad Obres i equipament per als nostres centres aseociats que han presentat projecte

2015IMPORTOBJECTIU FINALBENEFICIARIS
Generalitat de Catalunya – Departament de Benestar Social i Família 30.300,00€ Programa de mantenimento d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials Directament els nostres centres associats i indirectament els usuaris dels mateixos
Ajuntament de Barcelona 13.400,00€ Promoció i atenció a les persones grans Majors de 65 años residents a Barcelona
Generalitat de Catalunya – Departamentd’Empresa i Ocupació – Consorci per a la Formació Continua de Catalunya 16.860,60€ Plans de formació professional d'oferta, adreçats prioritàriament a persones treballadores ocupades Prioritariament persones treballadores ocupades
Gobierno de España – Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 3.529.000,00€ Programes d'interès general amb càrrec a l'assignació tributària de l'Impost sobre la Renta de les Persones Físiques en l'àmbit de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad Obres i equipament per als nostres centres aseociats que han presentat projecte

2014IMPORTOBJECTIU FINALBENEFICIARIS
Generalitat de Catalunya – Departamentd’Empresa i Ocupació – Consorci per a la Formació Continua de Catalunya 26.977,36€ Plans de formació professional d'oferta, adreçats prioritàriament a persones treballadores ocupades Prioritariament persones treballadores ocupades
Generalitat de Catalunya – Departament de Benestar Social i Família 30.300,00€ Programa de mantenimento d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials Directament els nostres centres associats i indirectament els usuaris dels mateixos
Ajuntament de Barcelona 13.400,00€ Promoció i atenció a les persones grans Majors de 55 anys residents a Barcelona
Gobierno de España – Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 3.568.984,32€ Programes d'interès general amb càrrec a l'assignació tributària de l'Impost sobre la Renta de les Persones Físiques en l'àmbit de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad Obres i equipament per als nostres centres aseociats que han presentat projecte

 

Portal de transparència